פביליון בית קפה
הקליינט: עירית אשדוד 
עלות הקמה: 3.0מיליון ש"ח
שנת סיום הפרוייקט: 2013