פארק האיים
תיאור המקום פארק הילד ממוקם בקרבת ראשיתו של נחל סוללים המתחיל בפאתי העיר באר שבע, בשכונת המגורים נווה מנחם. קטע זה של הנחל תחום על ידי שלוש דרכים, שתי דרכים חוצות אותו ואחת נמשכת לאורך גדת הנחל הדרומית. לאורך גדת הנחל הצפונית ממוקמים שלושה מבני חינוך: שני בתי-ספר ולידם 'עולם הילד'. בהיותו נחל אכזב בלב נוף מדברי, זורמת בו כמות מים קטנה בפרק זמן מצומצם בשנה, ונופו הצחיח מכיל צמחייה מקומית מועטה.
ההצעה הצעתנו מבקשת לייצר בקטע נחל זה מיקרוקוסמוס מועשר של הטבע המקומי, אשר ישתלב עם הפעילות המתרחשת בבניין 'עולם הילד'. לאורך שתי דפנות הוואדי התלולות ישתלו צמחים מקומיים וצמחיית בר מגוונת. קרקעית הוואדי, בנקודה הנמוכה ביותר, תרוצף חלוקים וחצץ, באופן שיאט את היקוות המים בנחל, ויזין אחד עשר 'איים' מסוגננים הממוקמים במרכז תוואי הנחל. 'איים' אלו ישמשו כגן נושאי, שכל אחד מהם מתמקד בהיבט מסוים של טבע, מים ואור. הפרוגרמה תכנון 'האיים' מייצג באופן מטפורי את היחסים בין חוקי הטבע לטבע הביולוגי, ואת יחסי הגומלין בין האדם לטבע. האי הראשון עוסק במערכות מים טבעיות ומכיל אגם עם צמחיה ודגה. האי השני עוסק בגלי מים ומכיל מזרקה אליפטית. האי השלישי עוסק ביציבות גוף האדם על פני קרקע גלית ומותאם לגילאים שונים. האי הרביעי עוסק ביציבות גוף האדם גם כן, ובו מגרש לספורט אתגרי לגלגיליות אופניים וכד'. האי החמישי עוסק בגלי קול וצלילים. האי השישי עוסק בהשפעת משב רוח על משטח מים. האי השביעי עוסק בתאורה טבעית ואנרגיה סולרית. האי השמיני עוסק בגרמי השמים ומכיל מפות כוכבים. האי התשיעי עוסק בתאורה, אופטיקה וקרני שמש. האי העשירי עוסק ברמות אנרגיה של אור השמש ותופעת הצבעים. האי האחד עשר עוסק ביצירת אנרגיה מחומר ובמחזור ויכיל אזור לחניה מזנון ונוחיות. המים יצירת מנגנון בקרה לכניסה וחלחול של מים בקטע זה של הנחל יאפשר העצמה של מופע הטבע המקומי. שילוב בין מאגר מים קבוע, מערכת השקיה גלויה והזרמת מי נגר עילי מטופלים יאפשר יצירת מערכות ביולוגיות במקום, ויעשיר את הפאן החינוכי בפעילות 'עולם הילד'. הטבע השימוש בצמחיה מגוונת הכוללת צמחיה מקומית וצמחי בר יעודדו התרבות של מגוון זיאולוגי של חיות אורחות, חיות נודדות וחיות קבע. יצירת איזון ועושר מינים ביולוגי במקום יטפח מגוון ביולוגי מקומי, המייצג את תבניות הנוף של המרחב הסובב את באר שבע.