בית מאני, בנק לאומי
הקליינט: בנק לאומי
עלות הקמה: מיליון ש"ח
שנת סיום הפרוייקט: 2005
שטח: 500 מ"ר
אדריכל הבניין: קייזר קייזר לקנר

קומה שש במגדל המשרדים הראשי של בנק לאומי כוללת גינת גג לרווחת העובדים. עיצוב הגן מושתת על ייצוג פעילות כלכלית של הבנק בחומר וצורה. הצורות הגיאומטריות של מרכיבי העיצוב מדמות נתוני ביצוע כלכליים, ומייצגות הפשטה של גראף הרווחים לשנת 2004. במרכז הגן, לכל אורכו, ממוקם ספסל עץ, אשר משתנה, משתפע וממשיך כרצפת דק בעלת רכסים וגאיות מזגזגים, כדוגמת גראף כלכלי. מעברו השני של הספסל מפכפכים מים זורמים בתעלת נירוסטה המרמזים על שנתות הגראף. גינת פרחים רב-שנתיים מלווה את התעלה ככר צמחי בר.