בית מאני
בנק לאומי

תגיות:
חיבור רחוב נורדאו לים

תגיות:
בבלי החדשה

תגיות:
גן ילדים ורטיקלי

תגיות:
פארק צמרת

תגיות: